پذیرش پروژه

در این مرحله ما پروژه شما را  بر اساس تسک های مشخص شده به مرحله اجرا میبریم و شروع پروژه انجام میشه 

باز کردن چت آنلاین
چت آنلاین
سلام