رنگ شناسی چه فایده ای دارد؟ وقتی شما رنگ ها رو بشناسید می توانید رنگ ها رو به طور صحیح در کنار هم استفاده کنید و خروجی نهایی کار شما بسیار زیباتر، حرفه ای تر و اصولی تر و از نظر هنری  صحیح تر شده و حتی به واقعیت نیز نزدیک تر خواهد شد. با مقدمه ی ذکر شده، سراغ این نوشتار آموزشی به قلم گروه معماری و طراحی کیواران درباره رنگ در معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی خواهیم رفت.

دایره ی رنگ ها

دایره ی رنگ ها

دنیای پیرامون ما از دو عنصر فرم (شکل) و رنگ تشکیل شده است . تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است . رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد   رنگ های موجود در نور را با ترکیب کرد و به نور سفید – . رنگ به فرم کمال می بخشد و به آن جان می دهد. فیزیکدانی بنام یونگ  . سبز نیز می توان به رنگ سفید رسید –  قرمز– رسید  .یونگ پی برد با ترکیب سه رنگ  آبی

هر جا نور وجود دارد رنگ نیز هم هست. و با وجود نور است که رنگ نمود پیدا می کند و می تواند حضور داشته باشد. از این رو باید گفت که : رنگ همان نور و نور نیز همان رنگ است . تمامی اشیا این خاصیت را دارند که وقتی در برابر نور قرار می گیرند بخشی یا تمامی آن را منعکس می کند . این پدیدار سبب پیدایش رنگ اجسام می شود .  میلی 053 تا 083رنگ ها دارای طول موجهای مختلف بلند و کوتاه هستند . چشم انسان می تواند طول موجهای نوری بین میکرون را دریافت کند. از این رو رنگ هایی که انسان می بیند در محدوده ی طول موجها قرار دارد.   نانو متر است.083 نانو متر و بنفش دارای کوتاه ترین طول موج با حدود 053رنگ قرمز دارای بلندترین طول موج.

انواع رنگ ها در مواد و نور 

سه رنگ اصلی مواد رنگی:

آبی، قرمز و زرد

و سه رنگ اصلی نور:

آبی، قرمز و سبز همه ی رنگهای سرد و گرم، از ترکیب انواع این سه رنگ، بدست می آیند.

 

انواع رنگ ها:

رنگهای کروماتیک بین رنگهای قرمز ، زرد ، آبی ، سبز و … از یک سو و رنگهای سفید ، سیاه و خاکستری از سوی دیگرتفاوت وجود دارد. به رنگهایی که در طیف رنگی می باشند ، کروماتیک می گویند. رنگهای کروماتیک بسیار زیاد هستند که مهمترین آن ها، رنگهای اصلی ( زرد ، قرمز و آبی ) می باشند.

رنگهای اکروماتیک کیفیتی که در اغلب رنگها وجود دارد، در رنگ های سفید، سیاه و خاکستری وجود ندارد. به این سه رنگ که فاقد رنگ هستند ، رنگ اکروماتیک میگویند. رنگ سفید در واقع رنگ نیست ، بلکه عدم وجود رنگ است.

چند تا اصطلاح تخصصی در مبحث رنگ که دانستن آنها خالی از لطف نیست.

ولیو یا ارزش نشان دهنده ی خلوص رنگ  است .هرچه از رنگ هایی مثل “سفید، سیاه، خاکستری” یعنی رنگهای آکروماتیک در رنگ استفاده کنیم، خلوص یا ارزش رنگ کم خواهد شد .رنگهای پایه بیشترین ولیو را دارند.

اگر از رنگ مشکی یا خاکستری تیره برای کم کردن ارزش و تیره کردن یک رنگ خالص استفاده کنیم به رنگ جدید شِید” یا سایه گفته می شود.

به معنای درخشش رنگ است و طبعا هرچه ارزش یا خلوص رنگی کم تر باشد درخشش کمتری هم دارد و اگر با رنگ های اکروماتیک و رنگ مکملش ترکیب شود، درخشندگی خود را از دست خواهد داد.

نتراست به معنای “تفاوت ” در رنگ است و “تضاد” که گاهی ما معنا می کنیم اشتباهی بیش نیست! در واقع تضاد نوعی از کنتراست است.

امیدواریم با این نوشتار توانسته باشیم به شما کمکی هر چند اندک کرده باشیم.گروه معماری کیواران همواره در کنار شماست.

Leave a Reply